8 Ocak 2020 Çarşamba

"HİÇ" Posta Sanatı Hakkında

Zamanın ötesindeydi HİÇ
Aydınlıkta bile yalnız
Kendini bulmanın diğer adı
Hiç olduğunu sandıklarının hayal olduğu son nokta
Buradan oraya götürebileceklerin
Benliğin ve aslında hiçbir zaman sahip olmadıkların
Son makam. Tek hece. HİÇ…

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümünce II. Si planlanan Uluslararası Posta Sanatı Sergisi’nin teması “HİÇ” olarak belirlenmiştir.

Hiçliği; sahip olduğumuz güç, maddi kaynaklar, hayatta beklentilerimiz, kendimizi soktuğumuz kalıplar karşısında; duygularımızı, gurur ve kibirden uzak, Yaradan’ın yüceliğine bilgiliğine sığınarak küçüklüğümüzü kabullenme olarak tanımlayabiliriz.

Sadrazam Talat Paşa, bir gün Neyzen Tevfik'e devlet dairelerinden birinde katiplik önerir. Neyzen:
- Katip olacağım da ne olacak, diye sorar.
Teşekkür beklerken böyle bir soru ile karşılaşınca şaşıran paşa, memurluk katlarını alttan üste sıralar:
- Önce şu, sonra bu... Neyzen´in hala hoşnut olmadığını sezince de, şöyle sürdürür:
- Daha sonra vekil, nazır, kim bilir belki de sadrazam...
  Neyzen´in yanıtı yine bir soru olur:
- Ya sonra? Talat Paşa bir an duraksar, sonrası padişahlıktır çünkü. ister istemez:
- Hiç! der. Bu yanıt karşısında güler ve şöyle der Neyzen
- Ben bugün de "hiç"im! sonu hiç olduktan sonra, onca zahmete ne gerek var?

Siz de kendi HİÇ’inizi bulmak için bize katılmaz mısınız?

“Nothing” was beyond time,
Alone even in the light.
It was the other name of finding yourself. 
The last point that you ever dreamed of being. 
Taking his ego from here to there and every single possession that he has never had. 
The last stage, a single syllable “nothing”.

The theme of the second planned International mail Art Exhibition wasnassigned as “nothing” by Kastamonu University Faculty of Fine Arts and Design Department of Graphic Design 

“Nothingness”can be defined as accepting our smallness by being away from the power we have, the possessions we own, the expectations from life, the patterns we put ourselves in, feelings such as pride and arrogance by taking refuge, glory and knowledge in God.

One day, Grand Vizier Talat Pasha offered Neyzen Tevfik to be a clerk in one of the government offices. 
Neyzen: 
- What will happen when ı become a clerk? he asks. 
Pasha, who is surprised to face such a question while waiting for thanks, sorts the hierarchy.
First this, then that...
When he senses that Neyzen is still not satisfied, he continues:
Then the deputy, the minister, who knows, maybe the grand vizier.
Neyzen replies him again with a question:
Talat Pasha pauses for a moment, because the next hierarchic step is the sultanate.
- Pasha replies:”Nothing!” 
Neyzen Teyfik laughs in response and says:
- I'm “nothing” today! 
If I'm ever gonna be “nothin” in the end, what's all this effort for?

Wouldn't you join us to find your NOTHING?
Afiş Tasarımı

Uluslararası Posta Sanatı Afişi
"HİÇ"

Afiş tasarımını pdf olarak indirmek için tıklayınız.

Başvuru Koşulları

1.Tema “HİÇ” olarak belirlenmiştir.
2. En fazla 2 eser ile katılabilirsiniz.

3. Boyut  Maksimum A4

4.Resim, çizim, desen, özgün baskı, fotoğraf, dijital sanat, kolaj vb. her türlü teknik uygulanabilir.

5. Gönderilen eserler orijinal olmalıdır. Katılımcılar çalışmalarının arkalarında ad, soyad, teknik, ülke ve e-posta adreslerini eklemelidirler.

6. Çalışmaların üzerinde damga ya da pul olmalıdır.

7. Sergiye katılan eserler iade edilmeyecektir. Eserler sergilendikten sonra Kastamonu Üniversitesi GST Fakültesi envanterine dahil edilecektir.

8. Gönderilen eserlerin görselleri https://mailarthicblogspot.com adresinde yayımlanacaktır.

9. Gönderilen eserlerin arkalarına ‘ticari değeri yoktur’ ibaresi konulmalıdır.

10. Eserleri sergilenen katılımcılara elektronik katılım belgesi düzenlenecek ve e-katalog yayımlanacaktır.

11. Katılım ücreti yoktur. Gönderilen eserlerin tüm hakları Kastamonu Üniversitesi’ne geçecektir.

1. The theme has been determined as “nothing”. 
2. You can join with up to 2 works. 

3. Size should be maximum A4 size. 

4. Painting, drawing, pattern, original printing, photography, digital art, collage etc. techniques are available. 

5. The submitted works must be original. Participants should include their name, surname, technique, country and e-mail addresses on the back of their works. 
6. The original prints and stamps should be on the works.
7. The works that are exhibited will not be returned. After the works are exhibited, all works will be included in the inventory of the Faculty of Fine Arts at Kastamonu University. 
8. The images of the submitted works will be published on https://mailarthic.blogspot.com
9. "No commercial value" should be placed on the back of the submitted works. 

10. Electronic participation certificate will be issued to the exhibitors whose works are exhibited and e-catalog will be published. 

11. There is no participation fee. All rights of the submitted works will be transferred to Kastamonu University.